MISJA

Misją naszej organizacji jest zapewnienie edukacji i narzędzi potrzebnych przedsiębiorcom do osiągnięcia sukcesu w swojej branży.
Osiągamy to przez tworzenie pozytywnych relacji biznesowych oraz propagowanie idei współpracy w grupie, a synergia działań i wymiana doświadczeń mogą przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych

IDEA

Nasza organizacja powstała z jednej prostej idei - stworzenia silnej grupy, która będzie miała głos w sprawach dotyczących przedsiębiorców. W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku i ciągle nowych wyzwań biznesowych, brak wiedzy i wsparcia może stanowić poważne utrudnienie dla każdego przedsiębiorcy.

Dodatkowo, zmieniające się przepisy oraz nowe obciążenia podatkowe mogą skutecznie utrudnić rozwój firmy. Często brakuje też edukacji, która przygotowałaby nas do prowadzenia własnej działalności.

Dlatego powołaliśmy do życia organizację, która jednoczy ludzi o podobnych poglądach i wyzwaniach, aby razem mogli osiągać więcej i mieć większy wpływ na kształtowanie rynku.

Nasza ideą jest stworzenie silnej grupy, która wspiera się nawzajem, dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz skutecznie reprezentuje interesy przedsiębiorców w kontaktach z instytucjami państwowymi czy organizacjami pozarządowymi.

Dlatego, jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu i osiągnąć sukces w biznesie, dołącz do naszej organizacji. Razem możemy osiągnąć wiele i mieć realny wpływ na rozwój naszych firm i rynku.

OFERTA

Nasza organizacja oferuje szeroki wachlarz możliwości, aby pomóc naszym członkom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w swojej branży. Organizujemy regularne wydarzenia, takie jak konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania networkingowe, które łączą liderów biznesu, ekspertów, inwestorów i innowatorów.

Oprócz tego oferujemy szereg szkoleń i programów edukacyjnych, które są dostosowane do potrzeb naszych członków i odpowiadają na aktualne wyzwania rynkowe.
Nasz zespół to grupa doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin biznesu, którzy łączą swoją wiedzę, doświadczenie i pasje, aby tworzyć wartość dla naszych członków. Jesteśmy przekonani, że dzięki wzajemnemu wsparciu, wymianie wiedzy i doświadczeń oraz budowaniu silnych relacji, możemy wspólnie przyczynić się do rozwoju naszego sektora.

Współpracujemy również z innymi organizacjami, instytucjami naukowymi i partnerami biznesowymi, aby rozwijać naszą ofertę i dostarczać najbardziej aktualne i innowacyjne rozwiązania edukacyjne i networkingowe dla naszych członków.

Dołączając do naszej organizacji, zyskasz dostęp do unikalnej sieci kontaktów, bogatej wiedzy i praktycznych umiejętności, które pomogą Ci rozwijać swoją karierę i biznes. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem zawodowym i budowaniem relacji biznesowych do przyłączenia się do naszej społeczności i odkrycia, jak razem możemy osiągnąć więcej.

CELE

Celem naszej organizacji jest przede wszystkim wspieranie i reprezentacja interesów naszych członków. Chcemy pomagać im w dostępie do usług doradczych, konsultingowych oraz bazy wiedzy, a także prowadzić system informacji, który pozwoli na nawiązywanie kontaktów handlowych i biznesowych. Dodatkowo nastawiamy się na edukację z zakresu problematyki gospodarczej, aby pomóc naszym członkom w rozwijaniu swoich umiejętności i osiąganiu lepszych wyników biznesowych.